Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,77 kWp
w przedsiębiorstwie CFE Polska Sp. z o.o. w miejscowości Kleszczów

Wartość ogólna zadania: 169.740 PLN

Wysokość dofinansowania:  130.000 PLN

Rodzaj dofinansowania: Pożyczka

Zakresu projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,77 kWp umieszczonej na dachu w przedsiębiorstwie CFE Polska Sp. z o.o w Kleszczowie

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską

CFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji taśm polipropylenowych, o zupełnie nowym przekroju,
z dodatkiem regranulatu PP”
w ramach Działania 2.32 Kredyt technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie nr FENG.02.32-IP.03-0260/23-00

 

Celem projektu jest wdrożenie nowej, autorskiej technologii produkcji taśmy z polipropylenu, o zupełnie nowym przekroju i składzie materiałowym taśmy.

W ramach prac badawczo-rozwojowych opracowana została nowa technologia produkcji taśmy, jak również opracowany został zupełnie nowy produkt, nieoferowany wcześniej na rynku.

Nowa technologia odznaczać się będzie kilkoma przewagami konkurencyjnymi, m.in. zmniejszeniem materiałochłonności
i barkowości oraz zwiększoną powtarzalnością. Dodatkowo, zostanie ona w pełni zautomatyzowana. Wszystkie te cechy wpływać będą na jej korzystniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne,
w porównaniu ze znanymi obecnie technologiami.

Nowy produkt, opracowany w ramach prac badawczo-rozwojowych, cechować się będzie zmniejszeniem masy produktu, zwiększeniem wytrzymałości na rozciąganie, zmniejszeniem szablistości taśmy oraz zastosowaniem regranulatu w produkcie.

Powyższe cechy pozwolą na uzyskanie przewag w zakresie parametrów jakościowych oraz wytrzymałościowych w porównaniu
z dostępnymi obecnie produktami na rynku.

Projekt Wnioskodawcy przyczyni się do realizacji celu działania 2.32 Kredyt Technologiczny, jakim jest realizacja Inwestycji technologicznych w działalności przedsiębiorstwa, prowadzących do wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 13 887 711,66 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 6 943 855,83 zł