Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,77 kWp
w przedsiębiorstwie CFE Polska Sp. z o.o. w miejscowości Kleszczów

Wartość ogólna zadania: 169.740 PLN

Wysokość dofinansowania:  130.000 PLN

Rodzaj dofinansowania: Pożyczka

Zakresu projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,77 kWp umieszczonej na dachu w przedsiębiorstwie CFE Polska Sp. z o.o w Kleszczowie

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl